بخشی از کارنامه های کلوب قلم افغانها از سال 1997 تا کنون|
 

 

November 2005

 

13 - Aug - 2004

بزرگداشت از هشتاد و ششمين سالروز استرداد استقلال و سمينار "آزادی"

 

24 - June- 2005

نشست ادبی ـ هنری کلوب قلم با همزبانان ايرانی

 

11 - Mar - 2005

راه اندازی نخستين کنسرت هنرمند محبوب هنگامه در استکهلم

 

08 - Mar - 2005

بزرگداشت از فرخنده روز جهانی زن

 

29 - Jan- 2005

کنسرت تواب آرش در استکهلم

 

16- OCT -2004

راه اندازی سمينار مصونيت کامپيوتر و انترنت

 

 

03-MAY-2003
کنسرت هنرمند محبوب اســــد بديع


25-AUG-2002
يادبود از پروفيسور دکتور عبدالاحمد جـــــاويد 16-AUG-2002
سهمگيری در يادبود از سيد حسين نوربخش12-AUG-2002
نشست ادبی  با حضور دکتوراسد الله حبيب

 


نشست ادبی با حضور استاد لطيف ناظمی
 


سهمگيری در راه اندازی  روز زن افغان
 


سهمگيری در بزرگداشت از بيستمين سال تأسيس 
کميتهء سويدن برای افغانستان
 


تجليل از روز مادر با کنسرت اســـــد بديع
 


کنسرت افتخاری وجيهه و فريد رستگار
برای کمک به مردم افغانستان
 


راه اندازی کنسرت اســــد بديع
 


راه اندازی کنسرت وجيهه و فريد رستگار
 


تجليل از اولين سالگرد نامهء فـــــــردا
 

 

برگشت به صفجهء اول