وبلاگ ها


 

صنم عنبرین

حمزه واعظی
 

محمد زرگرپور

مروارید

داستانهای قادر مرادی

قهار عاصی

نگــــاه
(زينت نور)

غزل نو

وجيهه و فريد رستگار

گردِ راه

در دری

کاظم کاظمی

علی پيام

هوای تازه

دشت نيلوفر

آفتابگردان

کهکشان خيال

کتابخانه دل آباد

نی

مرواريد های پراگنده
(فريبا آتش)

حريم عشق
(راحله يار)

مــژده

کاکه تیغون

 

 

 

 

 

 

 

 کانون های فرهنگی و نشرات افغانی بر روی شبکهء جهانی انترنت

 

فـــردا مسووليت محتويات ديگر سايت ها و وبلاگ ها  را ندارد

 

 
 

 

...................................................


 

زیروبم
 

 

 


 

زنده گی                                             

     

 

 

                       
 

انجمن ادبی سخن

 

 

         

ســــایت "زیر و بم": ویژه مـوســیقی افغانســـــتان

 

 


وبسایتی از کارکرد های هنری هنرمند فقید استاد رفیق صادق

 

 

 

رادیو رنگین کمان
در گستره ی ادبیات – فرهنگ و جامعه

 

 

 

روشنک
 

 

 

بیـــــــــــنوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afghanistan’s Green Gold

 

 

 

 

جوانان بیدار

 

 

 

 

 

 

 

شبكه عروة الوثقي

اولين و بزرگترين شبكه قرآني اينترنتي افغانستان

                 

                   

اميد وطن  

 

کانون فرهنگ افغان

 

  مرواريد های پراگنده

 

دوطن پيغام 

 

 

گالری رسامی 

 

 

خاوران  

 

 

 

 

راديو پالتاک 

 

رازق فانی 

 

خبرگزاری باختر

 

ژواک  

 

خراسان زمين

 

٢٨  اســــد 

 

شاهنامه و ايران 

 

پيوند

 

اخبار افغانستان

 

گفتمان

 

انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولايتی

 

آفتاب در تبعيد 

 

افغانيه   Afghania Portal  

 

مجتمع جامعهء مدنی افغانستان    ACSF 

 

آسمايی 

 

افغان ـ سويس

 

کابل ناتهـ

 

آشيان

 

مرکز کلتوری افغانها

 

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 

آريانا نيت 

 

ديدگاه  

 

شبکه جوانان افغان

 

از افغانهای مقيم روسيه

 

نهاد ويرايش شاهمامه

 

زبانهای افغانستان  

 

بيــــنوا 

 

زنده گی 

 

تول افغان 

 

ماهنامهء مهر

 

محمود طرزی 

 

ماهنامهء نی  

 

روزنامهء ملی افغانستان 

 

 زبان مادری ـ پشتو 

 

 زبان مادری ـ دری

 

 

طرب سرای محبت  

 

 

افغان کارتون

 

روزگاران

 

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

 

پيمان ملی

 

هـــريــوا 

 

افغان سيد

 

  آريانا افغـــان 

 

آريائی

 

Afghanistan Nytt

 

آريــــانـــــا   

 

امــــروز

 

افغــانستان  

 

افغـــــانـــا

 

 ســـــباون 

 

 فــــانوس هنر 

 

 لمر - آفتاب  

 

مردم نامهء باختر  

 

غزل امروز افغانستان  

 

 

 

 


 

صفحهء اول