هزاره های افغانستان

 

اثر دکتور سيد عسکر موسوی کابلی

 

خيرأ کتاب ارزشمندی تحت عنوان هزاره های افغانستان بدست ما رسيده که در نوع خودش نه تنها کم نظير بلکه بی نظير است.

اين کتاب محصول سالها پژوهش ، تأمل و تحقيق دکتور سيد عسکر موسوی کابليست که در ۳۱۳ صفحه با قطع مناسب، صحافت زيبا و کاغذ مرغوب از سوی انتشارات فرهنگی هنری نقش سيمرغ تهران به نشر رسيده است.

مولف کتاب از محققان و دانشمندان برجستهء وطن ما است که از يونيورستی معتبر آکسفورد انگلستان موفق به دريافت سند دکتورا شده و اکنون از محققان شناخته شده و صاحب نام آن کانون تدريس و تحقيق است.

جناب موسوی مولف آثار ارزشمنديست که پرداختن به تمام آنها در اين مختصر مقدور نيست ولی آنچه را که به جرئت ميتوان ادعا کرد اين است که طرز نگاه داکتر موسوی به مسايل ملی و تاريخی از تازگی و عمق خاصی برخوردار است.

موسوی از معدود نويسندگانيست که روش علمی و جديد تحقيق و تأليف را در نگارش آثارش به کار بسته و با وسواسی عالمانه کتابهايش را آراسته است.

هزاره های افغانستان که در باب تاريخ، سياست و فرهنگ هموطنان، هزاره ما نگاشته شده چه از نظر مطالب مطروحه، چه از نظر تحليل و تفسير مسايل و چه از نگاه دريافتها و استنتاجها اثری ماندگار و استثنايی است.

کانون قلم افغانها درسويدن مطالعهء اين اثر ارزنده را به مشتاقان تاريخ وطن ما توصيه ميکند و پيروزی های بيشتر اين هموطن ژرف انديش و بلند نظر را آرزو ميبرد.

 

(فـــردا)