پروفيسور دکتور عبدالاحمد جاويد

پروفيسر عبدالاحمد جاويد در سال 1927 در محلهء پايان چوک کابل به دنيا آمد.
دوران آموزش ابتدايی را در مکتب نمبر 2 و متوسط و ليسه را در ليسهء حبيبيه به پايان رسانيد. بعد وارد فاکولته ادبيات گرديد و بعد ختم سال اول به گرفتن بورسيه ای از دانشگاه تهران نايل آمد.
دکتور جاويد، در دانشگاه تهران، همزمان در دانشکدهء حقوق و علوم سياسی و دانشکدهء ادبيات مشغول آموزش شد و در هر دو رشته به اخذ ليسانس نايل گرديد. تحصيلات بعدی را در رشتهء ادبيات
به پيش برد و به درجهء دکتورا رسيد.
دکتور جاويد سال ها استاد فاکولته زبان و ادبيات در دانشگاه کابل بود و همچنان اولين رئيس انتخابی دانشگاه کابل گرديد.
پروفيسر جاويد زمانی هم مسئوليت پيشبرد امور مديريت عمومی نشرات راديو افغانستان را به عهده دشت و چندگاهی هم رئيس آن موسسه بود.
وی در سال 1986 از سوی اکادمی علوم افغانستان به عنوان اکادميسين و در سال 1987 از سوی وزارت اطلاعات و کلتور، لقب کارمند شايسته ی فرهنگ را به دست آورد.
دکتور جاويد عضو افتخاری انجمن نويسندگان افغانستان بود و همچنان عضويت انجمن های دوستی افغانستان و سازمان ملل و انجمن دوستی افغانستان ـ فلسطين را داشت.
استاد جاويد افزون بر زبان مادری، فارسی دری، به زبان های پشتو، انگليسی، عربی، فرانسوی و تا حدودی روسی آشنا بود و ترجمه هايی از انگليسی به فارسی و از پشتو به فارسی دارد.
از دکتور جاويد ده ها کتاب و رساله به جا مانده و صد ها مقاله از وی در داخل و خارج  از کشور به چاپ رسيده است.
دکتور عبدالاحمد جاويد يکی از پاسداران فرهنگ کشور ما بود که در زمان هجرت و درخارج از کشور نيز از فعاليت باز نه ايستاد و در حدود بيشتر از صد سخنرانی و گردهمايی اشتراک فعالانه داشت. وی سال های آخر برای ده ها نشريه ی بيرون مرزی قلم می زد. از جمله مجله فــــــردا افتخار به نشر سپردن مقالات ارزندهء اين دانشی مرد را داشت.

دکــتور جاويد ازدواج نموده بود و ثمرهء ازدواجش دو دختر و دو پسر می باشد.

پروفيسور دکتور عبدالاحمد جاويد در جولای سال 2002 در لندن چشم از جهان پوشيد.

روحش شاد و يادش گرامی باد!

 

صفحهء گذشته