Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                دومین فستیوال فیلمهای افغانی در سویدن

BBC

 

 برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان
rfi
 

سینما دریچه ای به سوی جهان
SR

 
صدیق برمک از ساختن فلم های خود انتظار کم ندارد
SR

 همایون مروت با "سیبی از بهشت"

SR
 

    نمایش خواب های مردم افغانستان در استکهلم
BBC
 

 

 

    

 

  عکس ها از فرید اروند
faridarwand@gmail.com

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول