Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فـــردا

 

 

    

ســــایت "زیر و بم": ویژه مـوســیقی افغانســـــتان

 

www.trivision.tv/zeerwabum

تازگیها سایت "زیر و بم" ویژه هنر موسیقی افغانستان به گردانندگی وحید قاسمی، آوازخوان و آهنگساز نامور کشور، و همکاری شمار فراوانی از هنرمندان و هنردوستان گشایش یافته است.

این سایت پربار که در نوع خویش گسترده ترین رسانه در راستای بازتاب جنبه های مختلف موسیقی شمرده میشود، از تاریخچه و پیشینه موسیقی کشور آغاز کرده و در نظر دارد هر نوع آگاهی در این زمینه به شمول رخدادهای گوناگون زندگی هنرمندان عرصه موسیقی و گزارشهای تازه را بازتاب دهد.

گالری عکسهای جدید و قدیم هنرمندان یادگار ارزنده دیگری است که به نحوی سرگذشت موسیقی این سرزمین را در تصویر نگهمیدارد. برخی از این عکسها نه تنها از نگاه هنری، بلکه از لحاظ تاریخی نیز دارای اهمیت فراوان اند. 

در گوشه یی از "زیر و بم" زیر عنوان "بانوان و آواز خوانی در شش دهه اخیر" میخوانیم:

در سال ۱۹۴۱ برابر به سال ۱۳۲۰ خورشیدی نشرات رادیو کابل به شکل رسمی آغاز گردید. اولین با نویی که آوازخوا نی‌ در رادیو را آغاز کرد، مسعو ده جلال فرزند سعید جلال مدیر نشرات رادیو کابل و همچنان شخص رو شنفکر و نقاش ماهر بود. نامبرده تعصبات جامعه را ندیده گرفته به دخترش اجا زه داد در رادیو آواز بخواند. دوشیز ه مسعوده با نام مستعار فرشته دو آهنگ را روی این اشعار اجرا کرد:

"ز دست عزیزان وطن میگذ ارم" از واقف لا هوری

"ای پا د شه خوبان" از حافظ شیرازی

به این شکل بانوان یکی پی‌ دیگر با پوشیدن چا دری  یا به طور مخفی از خویشان و مردمان به رادیو می ‌‌آمدند و آواز  میخواندند. همان بود که با حمایه حکومتهای وقت، جامعه آهسته آهسته آماده پذیرش  زنان هنرمند و فعالیتهای هنری گردید.  

آنهایی که در شش دهه اخیر در عرصه موسیقی و آواز خوانی حضور چشمگیر  دارند، قرارذ یل میباشند: مسعو ده جلال بنام فرشته، شریفه ژا له، خانم لیلا، خانم آزاد ه که آهنگهایش را روی اشعار پشتو و دری اجرا میکرد، خانم پر وین که اولین آهنگش "دختر باغبان" نام داشت و شعر آن از جناب ابراهیم خلیل بود، ناهید، خانم شهلا که اسمش سامعه و اسم خانوا دگی اش زیوری میباشد و با چادری به رادیو می‌‌آمد، خانم پیکر که پسانتر به نام جلو ه و امروز بنام افسانه هنر نمایی مینماید مو آهنگهای معروفش "من مست بهار حسنت‌/ ای آهوی  صحرا یی/  چرا پیشم نمی آیی؟" و "حال که دیوانه شدم میروی" هستند؛ خانم زرین با آهنگ مشهورش  "روز‌ها شد نمی نما یی تو" شعر واقف لاهوری، خانم زرغونه خواهر خانم ناهید، خانم کتم شاه که با جناب نسیم آهنگهای کمیدی/ انتقادی اجرا مینمود، خانم ژیلا که آهنگ "تو امید من، تو پناه من"  با صدای او ماندگار و جاودانی گردید واولین آهنگش با مطلع "ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده" میباشد، خانم رخشانه با اولین آهنگش "ای دلستانم، آرام جانم" و همچنان آهنگ زیبای "چشم سیاه داری قربانت شوم من" که بعد از وی به آواز احمد ظاهر، نعیم پوپل و هنر مندان تاجیکی و ایرانی  باز خوانی گردید، خانم قمرگل، خانم ناهید، خانم لاله، خانم سلما جهانی‌، استاد مهوش، خانم سوما که فعلا به اسم پرستو فعالیت هنری دارد، خانم نوشین که به نام هنگامه آواز میخواند، بخت زمینه، نغمه، سیما ترانه، رشیده ژاله، مرجان اندخویی، خانم زرسانگه، فرزانه،وجیهه رستگار، ژینوس، پریسا مرسل، قندی کوچی، هما، فرشته، میشل، نادیه، نسرین، مزیده سرور، سارا زلاند، سهیلا زلا ند، شهلا زلاند، ملینا، ماری ماهتاب، ماریا عیار، مژده، سحر آ فرین، غزال، غزل، مریم وفا، سیتا قاسمی، ستاره، دیویانی و دیگران. 

در قسمتی از شناسنامه "زیر و بم" آمده است: "شما خواننده و بیننده گرامی را به خوانش و تماشای این سایت فرامیخوانیم.  توجه فرمایید که هر نوع استفاده، به هر منظوری، از مطالب نوشتاری، صوتی، تصویری و همچنان عکسها بدون اجازه کتبی گردانند سایت "زیر و بم" غیرمجاز میباشد."

دست اندرکاران "فـــردا" گشایش "زیر و بم" را فرخنده میخواهند و برای وحید قاسمی و همکارانش طول عمر باسعادت، صبر و حوصله مندی و نیرومندی بیشتر تمنا دارند.

 

نشانی سایت: www.trivision.tv/zeerwabum

        

 

      

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول